งานติดตั้งประตูบานสวิง

งานติดตั้งประตูบานสวิงครับ
ใช้มอเตอร์ลักษณะเป็นแขน ยึดกับบานประตู
โดยงานนี้ใช้รุ่น BOB 30M ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากอิตาลีแท้ๆ