ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย Secutron อาคารจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย