สมัครงาน

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%9903-11-05-58

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 408/136  ชั้น 32 อาคารพหลโยธินเพลส

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.ฯ 10400

app

หรือ ส่งใบสมัครมาทาง E-mail : recruit@accasgroup.com