งานสัมนาระบบล่อฟ้า Early Streamer จาก Franklin France

บริษัทแอคคาส กรุ๊ป ขอขอบคุณ คุณ Serge ตัวแทนจากบริษัท Franklin France ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ1 ของสินค้าหัวล่อฟ้า Early Streamer ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่อง สินค้าระบบหัวล่อฟ้า Early Streamer ให้แก่ลูกค้าของเรา และ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับบริษัทแอคคาส กรุ๊ป ในครั้งนี้

s__51871764

135462135515s__51871765s__51781636