งานสัมมนา “Naane Beninca Day”

ประตูรีโมท นาเน่ อิตาลีพันธุ์แท้! ร่วมกับ Beninca จากประเทศอิตาลี

จัดงานสัมมนา “Naane Beninca Day”
ณ.โรงแรม Swissotel Le Concord
วันที่ 25 สิงหาคม 2560

โดย มี วิทยากร Mr. Roberto Casali
มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ประตูรีโมท ชนิดต่างๆ
พร้อมมอบใบประกาศแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

dsc_0047-large dsc_0046-large dsc_0044-large dsc_0043-large dsc_0199-large dsc_0197-large dsc_0196-large dsc_0195-large dsc_0194-large dsc_0192-large dsc_0190-large dsc_0189-large dsc_0188-large dsc_0187-large dsc_0186-large dsc_0185-large dsc_0184-large dsc_0183-large dsc_0182-large dsc_0181-large dsc_0180-large dsc_0179-large dsc_0178-large dsc_0177-large dsc_0176-large dsc_0175-large dsc_0174-large dsc_0173-large dsc_0172-large dsc_0171-large dsc_0170-large dsc_0169-large dsc_0166-large dsc_0165-large dsc_0164-large dsc_0163-large dsc_0161-large dsc_0160-large dsc_0159-large dsc_0158-large dsc_0157-large dsc_0156-large dsc_0155-large dsc_0154-large dsc_0153-large dsc_0152-large dsc_0151-large dsc_0150-large dsc_0149-large dsc_0148-large dsc_0147-large dsc_0146-large dsc_0143-large dsc_0141-large dsc_0140-large dsc_0139-large dsc_0138-large dsc_0137-large dsc_0136-large dsc_0135-large dsc_0134-large dsc_0133-large dsc_0132-large dsc_0131-large dsc_0130-large dsc_0129-large dsc_0128-large dsc_0126-large dsc_0125-large dsc_0123-large dsc_0122-large dsc_0121-large dsc_0120-large dsc_0119-large dsc_0118-large dsc_0117-large dsc_0116-large dsc_0115-large dsc_0114-large dsc_0105-large dsc_0103-large dsc_0102-large dsc_0101-large dsc_0100-large dsc_0095-large dsc_0094-large dsc_0093-large dsc_0092-large dsc_0091-large dsc_0090-large dsc_0089-large dsc_0088-large dsc_0087-large dsc_0086-large dsc_0085-large dsc_0084-large dsc_0083-large dsc_0082-large dsc_0081-large dsc_0079-large dsc_0077-large dsc_0075-large dsc_0074-large dsc_0073-large dsc_0071-large dsc_0070-large dsc_0069-large dsc_0068-large dsc_0065-large dsc_0064-large dsc_0063-large dsc_0062-large dsc_0061-large dsc_0060-large dsc_0059-large dsc_0058-large dsc_0057-large dsc_0055-large dsc_0054-large dsc_0053-large dsc_0050-large dsc_0049-large dsc_0048-large dsc_0047-large dsc_0046-large dsc_0044-large dsc_0043-large dsc_0042-large dsc_0041-large dsc_0040-large dsc_0038-large dsc_0035-large dsc_0034-large dsc_0033-large dsc_0030-large dsc_0029-large dsc_0028-large dsc_0027-large dsc_0026-large dsc_0025-large dsc_0019-large dsc_0017-large dsc_0014-large dsc_0012-large dsc_0010-large dsc_0007-large dsc_0006-large dsc_0006 acc_4081-copy2-custom acc_4081-copy2dsc_0042-large dsc_0041-large dsc_0040-large dsc_0038-large dsc_0035-large dsc_0034-large dsc_0033-large dsc_0030-large dsc_0029-large dsc_0028-large dsc_0027-large dsc_0026-large dsc_0025-large dsc_0019-large dsc_0017-large dsc_0014-large dsc_0012-large dsc_0010-large dsc_0007-large dsc_0006-large dsc_0006 acc_4081-copy2-custom dsc_0084-large dsc_0083-large dsc_0082-large dsc_0081-large dsc_0079-large dsc_0077-large dsc_0075-large dsc_0074-large dsc_0073-large dsc_0071-large dsc_0070-large dsc_0069-large dsc_0068-large dsc_0065-large dsc_0064-large dsc_0063-large dsc_0062-large dsc_0061-large dsc_0060-large dsc_0059-large dsc_0058-large dsc_0057-large dsc_0055-large dsc_0054-large dsc_0053-large dsc_0050-large dsc_0049-large dsc_0048-large dsc_0126-large dsc_0125-large dsc_0123-large dsc_0122-large dsc_0121-large dsc_0120-large dsc_0119-large dsc_0118-large dsc_0117-large dsc_0116-large dsc_0115-large dsc_0114-large dsc_0105-large dsc_0103-large dsc_0102-large dsc_0101-large dsc_0100-large dsc_0095-large dsc_0094-large dsc_0093-large dsc_0092-large dsc_0091-large dsc_0090-large dsc_0089-large dsc_0088-large dsc_0087-large dsc_0086-large dsc_0085-large dsc_0158-large dsc_0157-large dsc_0156-large dsc_0155-large dsc_0154-large dsc_0153-large dsc_0152-large dsc_0151-large dsc_0150-large dsc_0149-large dsc_0148-large dsc_0147-large dsc_0146-large dsc_0143-large dsc_0141-large dsc_0140-large dsc_0139-large dsc_0138-large dsc_0137-large dsc_0136-large dsc_0135-large dsc_0134-large dsc_0133-large dsc_0132-large dsc_0131-large dsc_0130-large dsc_0129-large dsc_0128-large dsc_0189-large dsc_0188-large dsc_0187-large dsc_0186-large dsc_0185-large dsc_0184-large dsc_0183-large dsc_0182-large dsc_0181-large dsc_0180-large dsc_0179-large dsc_0178-large dsc_0177-large dsc_0176-large dsc_0175-large dsc_0174-large dsc_0173-large dsc_0172-large dsc_0171-large dsc_0170-large dsc_0169-large dsc_0166-large dsc_0165-large dsc_0164-large dsc_0163-large dsc_0161-large dsc_0160-large dsc_0159-large dsc_0199-large dsc_0197-large dsc_0196-large dsc_0195-large dsc_0194-large dsc_0192-large