ชนิดของถังดับเพลิง

ชนิดของถังดับเพลิง

ss

ถังดับเพลิงมีอยู่ 5 ชนิดคือ

  1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ดับได้เฉพาะแบบ A,B และ C
  2. ถังดับเพลิงชนิดCO2 ดับได้เฉพาะแบบ A,B และ C
  3. ถังดับเพลิงชนิดโฟม(โฟมสะสมแรงดัน) ดับได้เฉพาะแบบ A และ B
  4. ถังดับเพลิงชนิดน้ำ(น้ำสะสมแรงดัน) ดับได้เฉพาะแบบ A
  5. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ดับได้เฉพาะแบบ
    A (ต้องมีความชำนาญ), B และ C