น้ำมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน

น้ำ  มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน

21616398_1788016081239235_998718927625442303_n

นอกจากน้ำจะช่วยดื่ม เพื่อดับกระหาย ยังเป็นน้ำที่มีคุณค่าต่อร่างกายอีกด้วย
ลักษณะของน้ำดื่มที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายมนุษย์ มีดังนี้
1️⃣ ️ปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ อาทิ เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารเคมี
2️⃣️ประกอบด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย อาทิ โปแตสเซียม แมกมีเซียม แคลเซียม เป็นต้น การที่น้ำมีแร่ธาตุละลายอยู่ มากจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว นอนหลับ สดใส กระปรี้ กระเปร่า ลดคอลเลสเตอรอลและจิตใจสงบผ่อนคลาย
3️⃣️ มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้แทรกซึมสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ นำพาสาร อาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง และนำพาของเสีย ออกมาจากเซลล์ไปทิ้งได้
4️⃣️ มีความกระด้างของน้ำปานกลาง มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี
5️⃣️ มีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่างระหว่าง pH 7.25 – 8.50 เพื่อช่วยกำจัดความ เป็นกรด และของเสียในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภาวะที่สมดุล
6️⃣️ มีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่ด้วยสูง วัดค่าได้ประมาณ 5 มิลลิรัม ต่อลิตรหรือมากกว่า
ที่มา : หนังสือ Water for Life น้ำดื่มในอุดมคติ