บานม้วน Naane

รหัส: PS1.60S
ยี่ห้อ: Naane
รุ่น: Naane PS1.60S

รายละเอียด:

Operator for balanced roller shutter
ประตูบานม้วน CAB รุ่น PS1.60S

  • Electromechanical operator with one motor and aluminium crown gear for automation of balanced roller doors, weighting up to 180 kg. with 42/48/60 mm diameter shaft, and 200/220 mm diameter springs.
  • Equipped with limit switchs both in opening and closing with easy micrometric adjustment. Prepared for electric brake installation
TECHNICAL DATA  PS1.60S
Power supply 230 Vac
Absorbed power 730 W
Max. absorbed current 3.23 A
Max balanced rolling shutter weight 180 kg.
Capacity of balanced roller shutter  22 Sq.m
Operation cycle Intensive Use
Reduction ratio 0.007
Opening speed 10 RPM
Lubrication PERMANENT GREASE
Shaft diameter 60/48/42 mm
Pulley diameter 200/220 mm
Gear motor weight 6.8kg.

ในชุดประกอบด้วย อุปกรณ์จากอิตาลีแท้

มอเตอร์ 1 ชุด
แผงวงจรควบคุม 1 ชุด
ชุดรับสัญญาณ 1 ชุด
รีโมทคอนโทรล 2 ตัว
เดินสายไฟ 20 เมตร
รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
Catalog (TH) 1 Catalog (ENG) 2