Accessory Remote 4 ปุ่ม

รหัส:
ยี่ห้อ: Naane
รุ่น: Naane Remote 4 button

รายละเอียด:

electronic equipments signals and controls

 

  • รีโมทเป็นแบบ 4 ปุ่ม ใช้ได้ 4 ช่องสัญญาณ
  • ระยะในการใช้รีโมท 30-50 เมตร (ไม่มีสัญญาณรบกวน)
  • ใช้ระบบ Rolling code รหัสจะวนไปเรื่อย ๆ มีรหัส 18 ล้านรหัส ป้องกันการลักลอบจูนรีโมท
  • มีหลอดไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
  • ใช้แบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ รุ่น 23 AE
  • เวลาทำงานจะกินไฟเพียง 18 MA.