วิศวกรรม

ss

ชนิดของถังดับเพลิง

ชนิดของถังดับเพลิง ถังดับเพลิงมีอยู่ 5 ชนิดคือ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ดับได้เฉพาะแบบ A,B และ C ถังดับเพลิงชนิดCO2 ดับได้เฉพาะแบบ A,B และ C ถังดับเพลิงชนิดโฟม(โฟมสะสมแรงดัน) … ชนิดของถังดับเพลิง

222

การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความรู้พื้นฐานเรื่องไฟ (FUNDAMENTALS OF FIRE) องค์ประกอบ 4 ประการของการติดไฟ – เชื้อเพลิง (Fuel) – อ๊อกซิเจน (Oxyen/Air) – ความร้อน … การป้องกันและระงับอัคคีภัย