น้ำอัลคาไลน์

1

น้ำอัลคาไลน์ คือ น้ำที่มีสภาพความเป็นด่าง มีแร่ธาตุสารอาหารที่ร่างกายต้องการ ไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปรแทสเซียมผสมอยู่ในน้ำ น้ำอัลคาไลน์ จะ ต้องไม่มีแร่ธาตุโลหะหนักผสมอยู่ น้ำอัลคาไลน์ จะมีโมเลกุลขนาดเล็ก ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่างๆได้ง่าย สามารถนำไปใช้งานในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อการชำระล้างของเสียออกจากร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นทางเหงื่อ ทางปัสสาวะได้สะดวกยิ่งขึ้น ก็คือการดีท็อกให้กับร่างกายนั่นเอง