สัมมนา Accas Group ประจำปี 2560

บริษัท แอคคาส กรุ๊ป จำกัด
จัดการอบรม-สัมนา ประจำปี 2560
นำโดย คุณชัยวัฒน์ ศรีวีระสกุล ทีมงานบริหาร และพนักงานทุกท่าน
พร้อมเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ
ในวันที่ 13 มกราคม 2560

dsc_0229dsc_0030dsc_0040dsc_0039 dsc_0027dsc_0180dsc_0037 dsc_0163 dsc_0135 dsc_0131 dsc_0103 dsc_0089 dsc_0083dsc_0165 dsc_0074 dsc_0071 dsc_0068 dsc_0060 dsc_0056 dsc_0055dsc_0167 dsc_0052 dsc_0045 dsc_0044 dsc_0043 dsc_0041dsc_0010 dsc_0221 dsc_0191  dsc_0181