ไส้กรองเครื่องกรองน้ำ

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ชนิดต่างๆ และอายุการใช้งาน

1. Sediment Filter ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน ( Polypropylene, PP) ความละเอียดในการกรอง 5 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น ตะกอน, ทราย, สารแขวนลอย, ตะไคร่น้ำ, สนิมเหล็ก อื่นๆ

2. Pre Carbon Filter ผลิตจาก อินทรีย์วัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก มาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ (Activation Process) ได้แก่ ไม้ที่เผาด้วยความร้อนในแรงดันที่สูง จนเกิดมีรูพรุนสูงดึง 900-1200 ตารางเมตร ต่อ 1 กรัม กรองกลิ่น สี รส กำจัดคลอรีน และสารอินทรีย์ที่เจือปนมากับน้ำ

3. Nano pH Membrane Filter ผลิตจากเยื่อ Membrane  คุณภาพสูง Magnetite Powder และ Zeolite Powder มีความละเอียดในการกรองสูงถึง 0.001 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย รวมถึงสารละลายต่างๆ ทำให้ได้น้ำอัลคาไลน์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

4. Post Carbon Filter ผลิตจากกะลามะพร้าวเผาด้วยความร้อน และแรงดันที่สูง ช่วยกรองสารกัมมันตภาพรังสี ขจัดกลิ่นสี และก๊าซที่ยังคงเหลือ และช่วยในการปรับรสชาดของน้ำให้เป็นธรรมชาติก่อนการบริโภค